Serc

Stadsdelen Veldhoven

De meeste woningen in Cobbeek zijn gebouwd in de tweede helft van de jaren ‘70. De stedenbouwkundige structuur van Cobbeek, met veel hofjes, is heel herkenbaar voor de bouwstijl van die tijd. Wat later, rond de jaren '80, verrees het centrum met veel etagewoningen.

 

Voorzieningen

 

In Cobbeek/Centrum vindt u het City Centrum, met uitgebreide winkelvoorzieningen. Dicht bij dit populaire winkelcentrum liggen zwembad, theater, bibliotheek en wijkgebouw D'n Uitwijk. Er is ook een basisschool. Door de centrale ligging, gecombineerd met alle voorzieningen is dit woongebied aantrekkelijk voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden.

 

Ligging

 

De wijk Cobbeek/Centrum wordt begrensd door de Heerbaan, Sterrenlaan, Bossebaan en Heemweg.

De wijk d’Ekker ontstaat in de jaren ‘50 - ‘60. De werkgelegenheid in buurgemeente Eindhoven is groot en Veldhoven vangt een deel van de woonbehoefte op. Huurwoningen bouwt men dan vooral als rijtjeshuizen. d'Ekker is daarvan een typisch voorbeeld. De laatste jaren maakten oude (school)gebouwen plaats voor nieuwe woningen. Stond er vroeger aan de Don Boscostraat / Zoestraat een Mavo-schoolgebouw, nu vindt u er moderne patiobungalows en appartementen. En de oude technische school aan de Abdijlaan heeft plaats gemaakt voor het prestigieuze appartementencomplex Abdijtuinen.

 

Voorzieningen

 

De Burgemeester Van Hoofflaan, een van de centrale ontsluitingswegen in Veldhoven, doorsnijdt d'Ekker. Hier vindt u bedrijfspanden, gericht op dienstverlening en een aantal grootwinkelbedrijven voor de dagelijkse boodschappen. d'Ekker heeft ook een wijkcentrum: Sentrum '70. Rond d'Ekker liggen brede groenstroken, maar in de wijk zelf is er relatief weinig ruimte voor groen en speelvoorzieningen.

 

Ligging

 

De wijk d’Ekker wordt begrensd door Bossebaan, Sterrenlaan, Merefeltstraat, Europalaan en Kerkakkerstraat.

Heikant/De Kelen bestaat uit drie verschillende buurten. Als eerste werd Heikant-West gebouwd, begin jaren '80. Deze buurt is kenmerkend voor de stedenbouwkundige trends van die tijd: woonerven en een compacte inrichting. Later, eind jaren '80 en '90 volgen de buurten Heikant-Oost en De Kelen. Deze nieuwere delen hebben een meer afwisselende bebouwing; er staan huizen op grotere percelen en ook diverse appartementencomplexen. Al met al is er in Heikant/De Kelen een diversiteit aan woonstijlen te vinden.

 

Voorzieningen

 

De Dom is een belangrijke ontsluitingsroute voor het verkeer van en naar Heikant/De Kelen. Centraal tussen de wijkdelen vindt u aan deze weg de winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. En dicht bij de winkels liggen wijkcentrum De Leus en een sporthal. Heikant/De Kelen is een aantrekkelijke wijk voor gezinnen; er zijn diverse straten autovrij en er liggen verschillende basisscholen.

 

Ligging

 

De wijk Heikant/De Kelen wordt in het noorden begrensd door de gemeentegrens (Meerhovendreef), in het westen door de groenstrook met sportpark, de Heerbaan aan de zuidkant en Smelen en Sint Jorisstraat aan de oostkant.

n 2004 en 2005 werden bijna 400 nieuwe woningen - voor het merendeel koopwoningen - opgeleverd. De komende jaren komt er nog een beperkt aantal woningen bij. De Polders heeft een duidelijke stedenbouwkundige structuur met veel aandacht voor fietsverkeer en 30 km-zones.

 

Voorzieningen

 

Langs de Heerbaan liggen enkele kantoorvestigingen, maar verder zijn er weinig bedrijven en geen winkels voor dagelijkse boodschappen. Er is wel een basisschool, De Heiacker.

 

Ligging

 

De Polders grenst aan aan de noord- en oostkant aan Meerhoven, een veel grotere uitbreidingswijk van Eindhoven. Smelen/Traverse begrenzen de Polders aan de westkant, de Heerbaan aan de zuidkant.

De typerende lintbebouwing langs de Provinciale weg, de Kapelstraat-Zuid en de Broekweg ontstaat grotendeels begin twintigste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Oranjewijk aan de oostrand van Meerveldhoven gebouwd. De afgelopen jaren zijn vrijkomende percelen in Meerveldhoven ingevuld met etagewoningen en vrijstaande woningen. Op het noordoostelijk deel van industriegebied De Run zijn relatief veel bedrijven gevestigd. Voor dit gebied, doorsneden door de Kempenbaan, staat in de nabije toekomst een herontwikkeling gepland.

 

Voorzieningen

 

Rondom het karakteristieke kerkplein ligt een aantal kleine winkels en dicht daarbij basisschool De Meerhoef. Langs de Provinciale weg zijn diverse bedrijven en instellingen gevestigd. Aan de Ligt vindt u het gelijknamige wijkcentrum en een gezondheidscentrum (in 2011 nog in aanbouw). Ook heeft Meerveldhoven diverse woonvoorzieningen voor senioren.

 

Ligging

 

De wijk Meerveldhoven wordt in het noorden begrensd door de Julianastraat en de Hagendorenseweg. Aan de oostkant grenst de wijk aan de A2 (de gemeentegrens). De zuidwestelijke begrenzing wordt gevormd door de Merefeltstraat, De Run 5300 en De Run 4500 (de voormalige Dommelstraat).

Oerle heeft nog een duidelijk dorpskarakter en ligt door een groenstrook enigszins gescheiden van de rest van de gemeente. Het buitengebied kent een kleinschalig landschappelijk karakter. In dit westelijke deel van Veldhoven worden de komende vijftien jaar nog veel woningen gebouwd onder de projectnaam Zilverackers. De eerste fase van dit grote project is Oerle-Zuid.

 

Voorzieningen

 

In de dorpskern van Oerle liggen diverse horecagelegenheden. U vindt er verder dorpscentrum d'Ouw School, basisschool Sint Jan Baptist, een sportpark en een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking; Severinus.

 

Ligging

 

De wijk Oerle e.o. wordt aan de oostkant begrensd door de sportvoorzieningen langs De Kelen, de groenstrook langs Heikant-West en de straat Sondervick (waarvan de woningen bij de wijken ‘t Look en Zonderwijk worden gerekend). Het Grote Kerkepad vormt de zuidgrens. De westelijke grens is tevens de gemeentegrens

‘t Look is gebouwd in het midden van de jaren ‘70. Zoals veel wijken uit deze bouwperiode is 't Look ook opgebouwd volgens een structuur met hofjes. 't Look is vooral een woonwijk met rijtjeshuizen, etagewoningen, vrijstaande huizen en twee-onder-een-kap-woningen.

 

Voorzieningen

 

De voorzieningen in 't Look beperken zich tot een klein buurtwinkelcentrum met een supermarkt en enkele horecavoorzieningen. Kinderboerderij De Hazewinkel en de bijbehorende speeltuin, gelegen in de westelijke hoek van de wijk, trekt jaarlijks veel jonge en oudere bezoekers.

 

Ligging

 

‘t Look ligt wordt begrensd door de Heerbaan in het noorden, de Sterrenlaan aan de oostkant, het park ter afscheiding van Zonderwijk in het zuiden en de Sondervick aan de westkant.

Met ongeveer 5.500 inwoners behoort Veldhoven-Dorp vandaag de dag tot de grotere wijken van de gemeente Veldhoven. Ook de recent gebouwde buurt Pegbroeken, de oude gehuchten Schoot, Heers en Westervelden en het zuidwestelijk deel van industriegebied De Run behoren tot deze wijk. Mede vanwege de langere historie is er veel variatie in bouwstijlen en soorten woningen.

 

Voorzieningen

 

Veldhoven-Dorp heeft een levendig centrum, met veel winkel- en horecavoorzieningen. Dicht bij het oude centrum liggen Gemeenschapshuis d'n Bond en basisschool Op Dreef. Verder liggen er in deze wijk enkele grote sportparken en een van de grootste congrescentra van Nederland, gevestigd in een voormalig klooster. Ook vindt u er de Kempen Campus, met een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en uitgebreide sport- en atletiekvoorzieningen. Hiervan maken zowel de school als het verenigingsleven gebruik. Het ziekenhuis MMC en diverse bedrijven op het gebied van toptechnologie en kennisindustrie hebben hun plek gevonden op het zuidelijk deel van industriegebied De Run.

 

Ligging

 

De wijk Veldhoven-Dorp wordt in het noorden begrensd door Europalaan en Grote Kerkepad, in het westen door Pegbroeken, in het zuiden door de A67 en in het westen door De Run 5300 / 4500 (de voormalige Dommelstraat-Zuid).

Het oude dorpcentrum van Zeelst is nog steeds heel herkenbaar. De overige woonbebouwing ligt vooral langs de Heuvelstraat, Binnenweg, Kapelstraat, Broekweg, Blaarthemseweg en Kruisstraat. De ruimte tussen deze lintbebouwing is in de loop der jaren opgevuld met nieuwbouw, maar er zijn ook nog enkele open plekken aanwezig.

 

Voorzieningen

 

In het oude dorpscentrum van Zeelst zijn onder meer horeca, winkels, de kerk, basisschool, gezondheidscentrum en gemeenschapshuis 't Patronaat gevestigd. In Zeelst liggen diverse sportvoorzieningen, waaronder een voetbalveld, een tennispark en een sportcentrum. Ook museum 't Oude Slot ligt in Zeelst.

 

Ligging

 

De wijk Zeelst wordt begrensd door de Heerbaan in het noorden, de Heemweg in het westen en de Hagendorenseweg, Julianastraat en Cranendonck aan de zuidkant. Aan de oostkant grenst Zeelst aan de rijksweg A2, die tevens de gemeentegrens vormt.

De ontwikkeling van Zilverackers komt voort uit de woningbouwtaak die de gemeente Veldhoven heeft in de regio Zuidoost-Brabant. De gemeente gaat voor Zilverackers uit van de bouw van ongeveer 2.700 woningen. Deze woningen komen in de vijf nieuwe kernen van het plan Zilverackers: Oerle-Zuid, De Drie Dorpen (Huysackers, Bosackers, Schootackers) en Zilverbeek. Het is een divers woningbouwprogramma met maatschappelijke voorzieningen in een groene omgeving, waar veel ruimte is voor natuur en recreatie. Voor duurzame bedrijven is in de toekomst ook een 'groen' bedrijventerrein gepland: Hoogackers. De nieuwe weg door Zilverackers, de Westelijke OntsluitingsRoute (WOR), ontsluit de nieuwe woningbouwlocaties en zorgt ervoor dat in de bestaande wijken de verkeersdrukte afneemt.

Zonderwijk is grotendeels in de jaren ‘60 gebouwd als tweede grote uitbreidingswijk na d'Ekker. De werkgelegenheid in de regio groeit in die tijd sterk en er is veel behoefte aan niet te dure woningen. Zonderwijk voorziet daarin. De wijk is ruim opgezet met een rechthoekige stedenbouwkundige structuur, deels met hofjes. De etagewoningen langs de Mullerlaan, Oortlaan en Kometenlaan zijn in trek bij starters. De rest van de wijk bestaat uit voor het merendeel uit eengezinswoningen. In Zonderwijk worden nu en de komende jaren diverse bouwprojecten uitgevoerd die het aanzien van de wijk sterk zullen beïnvloeden.

 

Voorzieningen

 

Zonderwijk heeft verschillende voorzieningen zoals winkels, ontmoetingscentrum 't Tweespan, een basisschool, medische voorzieningen en een sporthal.

 

Ligging

 

De wijk Zonderwijk wordt begrensd door de Sondervick aan de westkant en de Sterrenlaan aan de oostkant. In het noorden en zuiden vormen twee groenstroken de grenzen met ‘t Look en Veldhoven-Dorp.

• Terug naar Stadsdelen Veldhoven

• Terug naar Veldhoven startpagina

Er zijn verschillende stadsdelen in Veldhoven zoals:

 

Cobbeek

De Polders

Zeelst

t Look

Oerle

d Ekker

Veldhoven dorp

 

Deze verschillende wijken in Veldhoven, hebben ieder hun eigen karakter.