Serc

Vereniging Alfa Romeo Liefhebbers

Vereniging Alfa Romeo Liefhebbers

Dorpstraat 4a

5504 HH Veldhoven

Tel.: 040-2548682

www.varln.nl

 

 

 

Tijdens een ijskoude dag in februari 1986 werd in Oosterwolde, een klein dorpje op de grens van Gelderland en Overijssel, door elf Alfa Romeo liefhebbers een merkenclub opgericht met een lange, maar ook veelzeggende naam: de Vereniging Alfa Romeo Liefhebbers Nederland, afgekort V.A.R.L.N. Er werd allereerst een bestuur gekozen en direct daarna zagen een evenementencommissie en een redactiecommissie het levenslicht. Aan alle elf leden werd een taak toebedeeld om de hieronder omschreven doelstelling te verwezenlijken: De vereniging heeft tot doel het behartigen van belangen van leden en het bevorderen van contacten tussen leden/eigenaars van Alfa Romeo's onderling en tussen leden en leden/eigenaars enerzijds en fabrieken, importeurs en dealers van Alfa Romeo's anderzijds, dit alles in de ruimste zin.