Serc

Stichting Veldvest

Stichting Veldvest

Pastoor Jansenplein 21

5504 BS Veldhoven

Tel.: 040-2531201

www.veldvest.nl

 

 

 

 

Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 15 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Voor Veldvest werkten op 31 december 2012 in totaal 393 personeelsleden, onder wie 284 leerkrachten. Zij hebben de dagelijkse zorg voor onderwijs aan ruim 3700 leerlingen.