Serc

Humanisme

Er zijn momenteel geen Humanistische geloven gevestigd in Veldhoven.

 

 

 

 

Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Het humanisme vertrouwt op de eigen kracht van mensen, dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en binnen de mogelijkheden het eigen leven inhoud kan geven. Een humanist gaat graag het debat aan en is nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Een onderzoekende, vrijzinnige geest die de wereld wil begrijpen. In het humanisme kunnen twee belangrijke motieven en inspiratiebronnen worden onderscheiden. Het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen Het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken. Zelf denken, samen leven. Ieder mens is anders, en deze verschillen zijn wat humanisten betreft goed en waardevol. Het gaat er in de humanistische levensbeschouwing dus niet om dat iedereen hetzelfde doet of vindt, het gaat erom dat mensen proberen hun leven zo in te richten dat het voor hen waardevol en betekenisvol is, dat ze zich erin herkennen, dat ze een leven leiden dat voor hen als individu waardevol en betekenisvol is. Dat kan voor iedereen anders zijn.