Serc

De Meerhoef

Op De Meerhoef zijn alle leerlingen welkom. We zien de onvoorwaardelijke acceptatie van kinderen als onze vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze professionele zorg voor kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van het opgroeiende kind in de basisschoolfase, vinden wij het bieden van sociale veiligheid als basis van voorwaardelijk belang. We hechten daarom grote waarde aan het ‘positief omgaan met elkaar’. Er wordt veel zorg en aandacht besteed aan goede leerprestaties. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen naar leerlingen en stellen daarom voldoende ambitieuze doelen. De leeropbrengsten zijn op orde. Kernwaarden die we voor onze school belangrijk achten als richtinggevers voor ons handelen zijn: verantwoordelijkheid rechtvaardigheid tolerantie duurzaamheid, zorg voor milieu en gezonde voeding We trachten deze waarden via ons onderwijs, de keuze van thema’s en projecten zichtbaar te maken en uit te dragen. Onze school kent een enthousiast en gemotiveerd team van leerkrachten. Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van diverse collega’s. Bovendien gaven enkele leerkrachten aan in deeltijd te willen gaan werken. Dit betekent dat er een aantal nieuwe leerkrachten op onze school werkzaam is. Op de teldatum van 1 oktober 2013 telt onze school 282 leerlingen die verdeeld zijn over 11 groepen. Basisschool De Meerhoef is één van de 17 scholen behorende bij de stichting Veldvest. Onze school is gelegen in de wijk Meerveldhoven. Het is de enige basisschool in de wijk. De leerlingenpopulatie van De Meerhoef bestaat voornamelijk uit kinderen die wonen in de wijken Meerveldhoven (50%) en d’Ekker (43%). Veel familieleden van de huidige doelgroep leerlingen hebben zelf in hun jeugd onze school bezocht. De Meerhoef is gehuisvest in een karakteristiek hoofdgebouw (1956), met een daarnaast gelegen semipermanent gebouw.  

 

 

 

De Meerhoef

Raadhuisstraat 1

5503 CS Veldhoven

Tel.: 040-2534003

meerhoef(at)veldvest(dot)nl

www.meerhoef.nl