Serc

De kempenkampus

De 14 hectare grote campus vormt in de eerste plaats het domicilie van het Sondervick College. 2500 jongeren tussen 12 en 18 jaar volgen hier dagelijks voortgezet onderwijs op vwo-, havo- en vmbo-niveau.

 

In een uitdagende leeromgeving met een ongekend aantal sport- en cultuurvoorzieningen. Maar, de Kempen Campus is méér dan een school. Vier sportverenigingen hebben elk hun eigen accommodatie op de campus. Zij maken intensief gebruik van de voor de topsport geschikte turnhal, kunststof atletiekbaan, honkbalvelden en dojo. De gemeente Veldhoven, het Sondervick College en het schoolbestuur van OMO realiseerden met de Kempen Campus een droomwereld op het gebied van educatie, sport en cultuur. Niet alleen voor de jeugd, maar voor de gehele Veldhovense gemeenschap.

 

 

 

Sondervick College

 

Het Sondervick College is één van de vijf gebruikers op de Kempen Campus. Het is een school voor jongeren in de leerplichtige leeftijd van 12-18 jaar. We streven ernaar leerlingen het voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijsdiploma te laten behalen, waarmee ze recht hebben op toegang tot het vervolgonderwijs en voorbereid worden op het bereiken van een volwaardige arbeidsplaats in de samenleving. We gaan daarbij uit van de gelijkwaardigheid van alle leerlingen en het bieden van optimale kansen om een ieder zich naar eigen talenten, wensen en ambities te laten ontwikkelen tot volwassen burgers. Kennis- en cultuuroverdracht en het aanleren van vaardigheden en attituden in uitdagende leeromgevingen vormen de ultieme opdracht van onze instelling. We willen onze school ontwikkelen in een brede maatschappelijke context die bijdraagt aan de vorming van en het onderwijs aan onze leerlingen.

 

 

 

 

 

Sondervick College

Knegselseweg 30

5504 NC Veldhoven

Postbus 22

5500 AA Veldhoven

Telefoon: 040 - 230 94 44

info(at)sondervick(dot)nl

www.sondervick.nl