Serc

Brede school de Berckacker

Basisschool De Berckacker is één van de 18 scholen die vallen onder de Stichting Veldvest. De school is gestart in 1980, toen de wijk Heikant in oprichting was, als eerste onderwijsinstelling in Veldhoven-Noord. Per 1 januari 1981 werd het huidige hoofdgebouw aan de Norenberg betrokken. De school is genoemd naar een boerderij, die rond 1650 op die plaats stond. In de beginjaren groeide de school explosief, vanwege het feit dat de wijk in opbouw was en zich steeds verder uitbreidde. In 1988 werd de school uitgebreid met 4 semi-permanente lokalen. In 1990 startte De Berckacker een dependance aan de Kemphaan, in nieuwbouwwijk De Kelen. Conform de prognoses van de Gemeente Veldhoven is tegen de eeuwwisseling de daling van het leerlingaantal ingezet. Hierdoor heeft de school met ingang van het schooljaar 2010-2011 weer alle leerlingen op het gebouw aan de Norenberg kunnen plaatsen. Het grootste deel van de leerlingen van De Berckacker komt uit de wijk Heikant-West. De overige leerlingen komen uit de wijken De Kelen, Oerle en Heikant-Oost. Met ingang van schooljaar 2013-2014 zitten er 262 leerlingen op onze school, die verdeeld zijn over 10 groepen.

 

Bs De Berckacker

Norenberg 23

Veldhoven

Tel.: 040-2540270

berckacker(at)veldvest(dot)nl

www.berckacker.nl