Serc

Zonderwijk

Zonderwijk is grotendeels in de jaren ‘60 gebouwd als tweede grote uitbreidingswijk na d'Ekker. De werkgelegenheid in de regio groeit in die tijd sterk en er is veel behoefte aan niet te dure woningen. Zonderwijk voorziet daarin. De wijk is ruim opgezet met een rechthoekige stedenbouwkundige structuur, deels met hofjes. De etagewoningen langs de Mullerlaan, Oortlaan en Kometenlaan zijn in trek bij starters. De rest van de wijk bestaat uit voor het merendeel uit eengezinswoningen.In Zonderwijk worden nu en de komende jaren diverse bouwprojecten uitgevoerd die het aanzien van de wijk sterk zullen beïnvloeden.

 

De wijk Zonderwijk ligt aan de zuidkant van Veldhoven, noordelijk van Veldhoven-Dorp, westelijk van d'Ekker.