Serc

Zeelst

Het oude dorpcentrum van Zeelst is nog steeds heel herkenbaar. De overige woonbebouwing ligt vooral langs de Heuvelstraat, Binnenweg, Kapelstraat, Broekweg, Blaarthemseweg en Kruisstraat. De ruimte tussen deze lintbebouwing is in de loop der jaren opgevuld met nieuwbouw, maar er zijn ook nog enkele open plekken aanwezig.

De huidige wijk Zeelst is een gedeelte van het vroegere dorp Zeelst.