Serc

Meerveldhoven

De typerende lintbebouwing langs de Provinciale weg, de Kapelstraat-Zuid en de Broekweg ontstaat grotendeels begin twintigste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Oranjewijk aan de oostrand van Meerveldhoven gebouwd. De afgelopen jaren zijn vrijkomende percelen in Meerveldhoven ingevuld met etagewoningen en vrijstaande woningen. Op het noordoostelijk deel van industriegebied De Run zijn relatief veel bedrijven gevestigd. Voor dit gebied, doorsneden door de Kempenbaan, staat in de nabije toekomst een herontwikkeling gepland.

 

 

Meerveldhoven is een van de vier oude kerkdorpen waaruit de gemeente Veldhoven is ontstaan.