Serc

Instellingen

Hier vindt u alle instellingen en stichtingen in Veldhoven:

 

 

Stichting Stimulans

 

Ruim 30 medewerkers en ongeveer 200 vrijwilligers voeren de werkzaamheden van Stimulans uit. Onze mensen zijn actief in onderstaande teams binnen Stimulans.

Werken in de wijk: ondersteunen burgerinitiatieven, wijknetwerken, inzetten vrijwillige budgetcoaching, buurtbemiddeling, maatschappelijke participatietrajecten en wijkgerichte activiteiten

Romawerk: gezinscoaching, onderwijsondersteuning, opvoedingsondersteuning en multiproblem aanpak

Vrijwilligersbureau: matchen van vraag en aanbod vrijwilligers, geven van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers (organisaties), makelaarsfunctie o.a. voor coördineren maatschappelijke stages, het project ‘In Veilge Handen’, informatiepunt Laaggeletterheid en Roefeldag

Vluchtelingenwerk: opvang, (juridische) begeleiding en organisatie van doelgroepspecifieke activiteiten

Tiener- en jongerenwerk: (ambulant) jongerenwerk, jongerencoaching, budgetcoaching en netwerkdeelname.

Brede School Veldhoven: aanbieden van breed scala aan activiteiten voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Lange Kruisweg 112

5503 RC Veldhoven

Tel.: 040-2533443

www.stimulansveldhoven.nl

 

GGZE

 

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.

 

Landgoed De Grote Beek

Dr. Poletlaan 40

5626 ND Eindhoven

Tel.: 040-2970170

www.ggze.nl

 

Lumes maatschappelijk werk

 

Gelukkig zijn betekent voor de meeste mensen: je eigen leven in de hand hebben. Maar soms is dat even niet het geval. Dat kan allerlei oorzaken hebben: geldzorgen, onrust in de buurt, opvoeding of eenzaamheid. Op die momenten is Lumens altijd in je buurt om je te helpen, zodat je weer grip krijgt op je eigen leven. Ook als je iets voor je buurt wilt betekenen komen we samen verder. Samen werken we aan een veilige en stimulerende omgeving waar jong en oud graag wonen.

 

Provinciale Weg 44

5503 HG Veldhoven

Tel.: 040-2193300

www.lumensindebuurt.nl

 

Stichting nieuwe levenskracht Veldhoven

 

Stichting Nieuwe Levenskracht is een groep vrijwilligers, die werkt voor de medemens. De doelstelling van deze groep is aandacht en bijstand verlenen aan mensen -individueel of groepsgewijs- die ziek, gehandicapt, in de W.A.O. of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden. 

 

 

Link naar Instellingen